За нас

За ЕЛЕМАРК ЕООД

photo_elena_2014
Елена Василева

Компанията е основана през 2013 година от Елена Василева, собственик и управител на фирмата. Основната база за екпертна позиция на пазара се дължи на образованието и международния  ѝ опит придобити в периода 1994 – 2012 година в различни направления. Тъй като това са най-ценните компетенции Ви предлагаме да се запознаете детайлно с тях.

Образование и квалификации:

  • Завръшено висше образование в СУ „Св.Климент Охридски” – специалност Туризъм
  • Завършено висше образование в Utrecht University of Applied Sciences, Utrecht Business School, Утрехт, Холандия –  специалност Маркетинг Мениджмънт, BBA
  • Сертифициран одитор по ISO 9001-2000 от AJA REGISTAR, Италия
  • Мениджър входящ туризъм за БЕНЕЛЮКС във фирма Еврокулт-Лито Райзен, гр. Утрехт, Холандия – туроператор специализиран в пътувания от и в Източна Европа и Азия, 3 години. Договаряне с локални организации, организиране и продажба на пътувания , анализи на конкуренцията и внедвряване на стратигии за инсетив пътувания, участие в международни изложния, внедряване на ERP система за обработка на туристически потоци.
  • Прокурист на холанския клон на фирма КАМ-30-Атанасов & Ко, специализирана консултанска агенция в маркетингови проучвания, стратегически планирания и други маркетингови дейности на български компании, опериращи на холанския пазар. 2 години.
  • Мениджър продажби и маркетинг, Управител хотелска и конферентна част – Хотел Триада ****, гр. София. Анализ на пазара и конкуренцията, ценообразуване, позициониране, маркетингови проучвания на клиентите, договоряне и стратегическо планиране, организиране на събития, директен маркетинг, медийно планиране и изграждане на уебсайт и система за резервации, управление и контрол на персонала, отчитане пред борда на директорите на дружеството. 3 години.
  • Маркетинг и Ивент Мениджър – Интеграл Образователни Програми ООД, гр. София, образователна агенция. Разширяване на мрежата от чуждестранни партньори – висши учебни заведения, които набират студенти от България, Румъния и Албания. Договаряне, маркетингово и стратегическо планиране на чуждестранните партньори за услугите на компанията – кандидатстване в университет, летни езикови  курсове в чужбина и студентски бригади в САЩ. Организиране и продажба на най-мащабното специализирано образователно изложение „Световно Образование” за университети и за елитни средни училища, анализ на конкуренцията, страгетическо планиране и маркетингови планове за осъществяване на кампаниите за промотиране на събитието, анализ на ефективността от медиини канали, директен маркетинг и изграждане на мрежа от връзки с локални средни и висши учебни заведения в България. 4 години.
  • Доброволчески проекти – Преводач и организатор на поредица от обучителни семинари на родители и членове на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения БАЛИЗ и холанската асоциация SIEN (Philadelphia Support) през периода 2009 – 2012 година.
  • Проекти:

1. Маркетингово проучване, разузнаване и анализ на конкурентите на холанския консорциум TNO Nutrition по 160 подбрани компетенции, гр. Зайст, Холандия – 2001г.

2. Маркетинг план, анализ на пазара и страгегическо позициониране на холанската верига за домашни потреби и придобивки МARKS KRAMER – 2002 г.

3. Бизнес план с маркентингов анализ на пазарите в България и Холандия по отношение на туристически и консултански услуги за КАМ-30-Атанасов & CO, одобрен от министерството на икономическите връзки на Нидерландия. – 2003 г.

4. Подготвяне на проект за създаване на Еразъм Консорциум – 2011г., Интеграл Образователни Програми

Copyright 2013 www.elemark.bg. All rights reserved.