Туризъм

Индустиален отрасъл с потенциал в България, които за последните години претъртя най-голямо развитие. Новата материална база от изградени хотели и средства за подслон дават възможност за увеличаване на туристопотока. Остава тяхното успешно управление и качественото обслужване на клиентите от страна на персонала. В областта на хотелиeрството Елемарк може да  предостави следните услуги:

  • SWOT анализ и дефиниране на клучов проблем за организацията
  • задълбочено проучване на конкуренцията
  • изготвяне на маркенингов план за развиване на дейността и повишаване на приходите
  • реализация на медия планиране, заложено в маркетинг плана
  • трейнинги на персонала, обслужващ клиенти, както и трейнинги за ефективна комуникация и продажби за мениджъри.

За туристически агенции предлагаме специално разработени маркетингови планове за развитие на вътрешен и външен туризъм, участие на изложения, пазарни проучвания  и други планови дейности свързани с разширяване на пазарния дял на организацията.

Copyright 2013 www.elemark.bg. All rights reserved.