Производство

Елемарк ще ви подкрепи с бизнес план, в който ще представи маркетингова страгегия за вашия бизнес свързан с производството на стоки. Финасовата част на бизнес плана ще застъпи 5 годишни планове с прогнози като се търси икономическа ефективност, базирана на успешно приложена маркетингова стратегия.

Вижте още

Copyright 2013 www.elemark.bg. All rights reserved.