Ритейл

Съвместно с RUSCON Холандия предоставяме пакет от услуги свързани с развиването на сегмента на бързо оборотните стоки.
Възложените проекти са конфиденциални.

Обърнете се към нас за среща и подготвяне на предложение.

Copyright 2013 www.elemark.bg. All rights reserved.