Транспорт

Eлемарк извършва консултански услуги в сферата на транспорта вместно с фирма “Транспортна Автоматика” ЕООД, която от 10 години развива дейност в областта на железопътната автоматика с разработените и завършени проекти в повечето станции и трасета на Софиийски Метрополитен както и търговия с оборудване на резервни части за железопътен траспорт.
За фирми, които се интересуват от железопътна транспортна автоматика моля свържете с нас

Copyright 2013 www.elemark.bg. All rights reserved.