Желаеш да се включиш в маркетингово проучване

Елемарк прави маркетингови проучвания в сферата на хотелиерството, образованието, ритейл и клиентското обслужване.

Всеки желаещ да се включи, отговаря на набор от въпросници, които изследват таргет групи в съответствие с целите поставени от клиента и сферата, в която той оперира. Данните се обработват, обобщават, анализират и се предоставят на клиента. Услугата се извършва в съответвие със Закона за защита на личните данни и не информацията не се предоставя на трети лица.

Заинтересовани сте? Свържете се нас

Schwein im Glück 4

Copyright 2013 www.elemark.bg. All rights reserved.