elemark-header-target
elemark-target-1920x500
previous arrow
next arrow

Услуги

БИЗНЕС МОДЕЛИ

Маркетинговите стратегии се базират на дълъг процес на анализ. Маркетолозите предлагат различни модели, но Елемарк ще ви помогне да направите освен SWOT анализ, MaBa анализ и други познати методи, така и един от най-сложните анализи, но пък за това с най-добър резултат за тълкуване и взимане на решения – SPACE MATRIX. Очаквайте скоро и български вариант на матрицата.

Съвместно с нидерландската маркетингова компания RUSCON с дългогодишен опит и над 2000 клиента, сред които KLM Northwest Airlines, Unilever, Sanoma, Dutch Railways, T-mobile, Hogeschool van Arhmen and Nijmegen, Corus, и други чрез помощта на екпертно маркетингово мнение от анализ на бизнес модела SPACE MATRIX са обновявали маркетинговите си стратегии.

Предлагаме разработени готови матрични модели (e-models) на RUSCON за анализ на бизнеса, с помощта, на които всеки мениджър да aнализира позициите на фирмата на пазара, да се насочи към определени действия и да вземе конкретни решения.

За да изтеглите безплатните модели (на английски език) се изисква регистрация!

Информация за допълнително разяснение по моделите можете да намерите в книгата Strategic Marketing: A Handbook for Innovative Thinking, Gerbrand Rustenburg
Задайте ни въпрос, на които търсите отговор от горе посочените услуги и ще се свържем с Вас в рамките на 24 часа.

Компании  и Старт-ъпи

Стартирате нов бизнес, имате страхотни идеи, но се затруднявате с реализацията? Знаете ли, че над 85 % от старт-ъпите са неуспешни заради липсата на маркетингово проучване, подходяща стратегия, финансиране и реализацията.

Елемарк ще ви предложи пълен пакет от маркетингови услуги, за да положите основите на един печаливш бизнес.

За нашите клиенти предлагаме:

 • изготвяне на анализи на съществуващ бизнес
 • проучване и анализ на конкуренцията, таен клиент, бизнес разузнаване
 • проучвания на пазара, профил на клиента
 • стратегическо планиране
 • маркетинг/бизнес план
 • имплементиране на стратегии, медия планиране

Всичко това можем да го предложим на изключително приемлива цена, защото нашата политика не се базира на количество, а на качество! Защото ценим средствата и инвестициите на клиента и за нас е важно те да имат добра възвращаемост.

Задайте ни въпрос, на които търсите отговор от горе посочените услуги и ще се свържем с Вас в рамките на 24 часа.

Повече информация услугите и за цените на услугите на Елемарк тук

Туризъм

Индустриален отрасъл с потенциал в България, които за последните години претъртя най-голямо развитие. Новата материална база от изградени хотели и средства за подслон дават възможност за увеличаване на туристопотока. Остава тяхното успешно управление и качественото обслужване на клиентите от страна на персонала. Динамичната пазарна среда с много промени както и непостоянната държавна политика в тази сфера са обективни причини за проблемите в бранша.

 В областта на хотелиeрството Елемарк може да  предостави следните услуги:

 • SWOT анализ и дефиниране на ключов проблем за организацията
 • задълбочено проучване на конкуренцията
 • изготвяне на маркенингов план за развиване на дейността и повишаване на приходите
 • реализация на медия планиране, заложено в маркетинг плана
 • трейнинги на персонала, обслужващ клиенти, както и трейнинги за ефективна комуникация и продажби за мениджъри.

За туристически агенции предлагаме специално разработени маркетингови планове за развитие на вътрешен и външен туризъм, участие на изложения, пазарни проучвания  и други планови дейности свързани с разширяване на пазарния дял на организацията. 

Образование

Образованието е сфера, която се нуждае от особен вид маркетингов подход, за да достигне до правилния човек, търсещ определен вид образование, от една страна и от друга да служи правилно на образователната институция.

Елемарк съдейства както на местни български образователни институции така и на международни, чрез предоставянето на услуги свързани с успешното им позициониране на пазара.

Елемарк предлага:

 • индивудуални проучвания и анализ на пазара на студенти и ученици
 • разработване на профил на студента за определени специалности, нишово позициониране
 • организиране на презентации и други публични прояви за промотиране на желани програми или институции
 • изготвяне на стратегически маркетингови планове, реализация на медия планиране и ПР, онлайн позициониране и директен маркентинг.

Вижте специалното предложение за средни училища свързано с кариерното ориентиране и избор на професия на ученици в България. Ексклузивният пакет съдържа закупуване на лиценз за уеб-базирани тестове, обучение за ползване на платформата в Холандия, както и възможност да спечелите безплатен самолетен билет и курс на обучение от томболата на Елемарк. Ексклузивно предложение за средни училища. За повече информация се свържете с нас на тел. 0896 31 7707 или ни изпратете запитване

Клиентско обслужване

Хората, които работят с вашите клиенти са лицето на фирмата ви. От тях зависи и успеха на бизнеса ви. Ролята на ръководителя също е определяща, както и вътрешно фирмената ви структура, корпоративната култура и нивото на общуване.

Екипа ни от експерти ще ви помогне на откриете проблемите свързани с ефективната комуникация и ще анализира възникването на проблеми в процеса на продажбата. Ще ви предложим план за действие, които да повиши ефективността на комуникациите и съответно на продажбите ви.

Предлагаме обучения на персонал, работещ с клиенти, в сферата на услугите, туризма и търговията.