Месец: януари 2020

дестинация холандия

Дестинация Нидерландия

Тестовете за кариерно ориентиране на Икарес cе явяват най-пълният и най-добрият инструмент, с който сам човек да си намери подходящ университет в Нидерландия както за бакалавърски така и за магистърски програми и докторантури. Има две възможности – да си направите бърз безплатен тест само за избор на специалност или да заплатите пакет от тест за